Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:02:01
Не се тревожи, момиченце.
Артур ще си получи меча.

1:02:05
Най-вероятно в гърба.
1:02:09
Хвърлете я при майка й.
1:02:19
Господи, ти си жива!
- Провалих се, майко.

1:02:24
Камелот е обречен.
1:02:28
Ти беше много смела, скъпа.
1:02:32
Вълнуваща сцена!
1:02:35
Но от толкова любов ми се повръща.
1:02:38
Имаш работа, Джулиана.
Ако не я свършиш...

1:02:43
Аз ще свърша с нея!
1:02:46
Не губи надежда!
1:02:55
Случи се нещо ужасно!
- Трябва да дойдеш с нас.

1:02:59
Хванаха Кейли.
- Рубър взе Екскалибур.

1:03:03
Водете ме при нея. Хайде, Ейдън.
- Сигурно вече приближават Камелот.

1:03:08
Корнуол е прав. Ще трябва
да летим, за да ги стигнем.

1:03:12
Тоя Рубър много ме ядосва!
Направо ме подлудява!

1:03:17
Той е един огромен гадняр!
1:03:19
Тъп варварин!
1:03:22
Само да го пипнем! Ще го разкъсам!
1:03:26
Ще му покажем това-онова!
1:03:29
Повече от сигурно!
- Вие летите!

1:03:33
Той е прав. Летим!
1:03:36
Успях! Велик съм!
1:03:39
Страшен съм! Успях!
- Самовлюбен тип!

1:03:43
Аз успях.
1:03:45
Не разбрахте ли? Не можете
да летите, защото само се карате.

1:03:50
Важното е да мислите еднакво.
Нали и двамата обичате Кейли?


Преглед.
следващата.