Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:03:03
Водете ме при нея. Хайде, Ейдън.
- Сигурно вече приближават Камелот.

1:03:08
Корнуол е прав. Ще трябва
да летим, за да ги стигнем.

1:03:12
Тоя Рубър много ме ядосва!
Направо ме подлудява!

1:03:17
Той е един огромен гадняр!
1:03:19
Тъп варварин!
1:03:22
Само да го пипнем! Ще го разкъсам!
1:03:26
Ще му покажем това-онова!
1:03:29
Повече от сигурно!
- Вие летите!

1:03:33
Той е прав. Летим!
1:03:36
Успях! Велик съм!
1:03:39
Страшен съм! Успях!
- Самовлюбен тип!

1:03:43
Аз успях.
1:03:45
Не разбрахте ли? Не можете
да летите, защото само се карате.

1:03:50
Важното е да мислите еднакво.
Нали и двамата обичате Кейли?

1:04:08
Приближават каруци!
1:04:11
Нито дума!
1:04:13
Стой мирно и всичко ще е наред.
1:04:19
Това е лейди Джулиана. Спуснете моста!
1:04:35
Извини ме, кралю.
Лейди Джулиана пристигна.

1:04:39
Чудесно! Ще я чакам при Кръглата маса.

Преглед.
следващата.