Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:04:08
Приближават каруци!
1:04:11
Нито дума!
1:04:13
Стой мирно и всичко ще е наред.
1:04:19
Това е лейди Джулиана. Спуснете моста!
1:04:35
Извини ме, кралю.
Лейди Джулиана пристигна.

1:04:39
Чудесно! Ще я чакам при Кръглата маса.
1:05:01
Спокойно!
1:05:20
Остроклюн на вашите услуги.
1:05:26
Това е капан!
- Нападайте!

1:05:36
Пазете портата на замъка!
1:05:59
Рубър завзе замъка!
- Кралят е още вътре!


Преглед.
следващата.