Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:05:01
Спокойно!
1:05:20
Остроклюн на вашите услуги.
1:05:26
Това е капан!
- Нападайте!

1:05:36
Пазете портата на замъка!
1:05:59
Рубър завзе замъка!
- Кралят е още вътре!

1:06:04
Трябва да помогна на краля.
- Не се безпокойте!

1:06:08
Ще се справим!
1:06:27
Ти се върна, Гарет!
- Бъдете готови!

1:06:33
Извинявай, че закъснях.
Летях втора класа.

1:06:40
Вие летите?!
- Вече летим редовно.

1:06:49
Радваш ли се да ме видиш?
1:06:53
Копие? Колко старомодно!
1:06:57
Един крал се бие
с по-благородно оръжие.


Преглед.
следващата.