Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:06:04
Трябва да помогна на краля.
- Не се безпокойте!

1:06:08
Ще се справим!
1:06:27
Ти се върна, Гарет!
- Бъдете готови!

1:06:33
Извинявай, че закъснях.
Летях втора класа.

1:06:40
Вие летите?!
- Вече летим редовно.

1:06:49
Радваш ли се да ме видиш?
1:06:53
Копие? Колко старомодно!
1:06:57
Един крал се бие
с по-благородно оръжие.

1:07:01
Един крал се бие с Екскалибур!
1:07:04
Къде е Рубър?
- Вътре. Не можем да влезем.

1:07:08
Кралят! Знам един таен вход.
През оборите.

1:07:19
Дай ръка! Скачай!
1:07:28
Какво правиш?
- Карам.

1:07:31
Дали е разумно?
- Няма проблеми. Дръж се!

1:07:35
Наляво, Гарет! Другото ляво!
1:07:38
Сега надясно!
1:07:41
Внимавай!
1:07:48
Видя ли? Не беше чак толкова зле.
1:07:53
Тази стая ми навява много спомени.
Направо ми се повръща.

1:07:58
Ти каза, че всички
около тази маса са равни.


Преглед.
следващата.