Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:07:01
Един крал се бие с Екскалибур!
1:07:04
Къде е Рубър?
- Вътре. Не можем да влезем.

1:07:08
Кралят! Знам един таен вход.
През оборите.

1:07:19
Дай ръка! Скачай!
1:07:28
Какво правиш?
- Карам.

1:07:31
Дали е разумно?
- Няма проблеми. Дръж се!

1:07:35
Наляво, Гарет! Другото ляво!
1:07:38
Сега надясно!
1:07:41
Внимавай!
1:07:48
Видя ли? Не беше чак толкова зле.
1:07:53
Тази стая ми навява много спомени.
Направо ми се повръща.

1:07:58
Ти каза, че всички
около тази маса са равни.

1:08:03
Но за мен има нещо
много по-примамливо.

1:08:07
Отмъщението!
1:08:11
Тунелите водят към Кръглата маса.
1:08:16
Нищо не виждам.
- Аз ще гледам вместо теб.

1:08:27
Най-накрая! Среброкрилият!
1:08:31
Я се заяждай с някой
голям колкото теб!

1:08:36
Да изпържим тоя гадняр!
- С най-голямо удоволствие.

1:08:52
Дръж се, птиченце.

Преглед.
следващата.