Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:08:03
Но за мен има нещо
много по-примамливо.

1:08:07
Отмъщението!
1:08:11
Тунелите водят към Кръглата маса.
1:08:16
Нищо не виждам.
- Аз ще гледам вместо теб.

1:08:27
Най-накрая! Среброкрилият!
1:08:31
Я се заяждай с някой
голям колкото теб!

1:08:36
Да изпържим тоя гадняр!
- С най-голямо удоволствие.

1:08:52
Дръж се, птиченце.
1:09:03
Ако бях на теб, щях да се запитам:
''Днес щастлив ден ли ми е?''

1:09:08
Е? Как се чувстваш, боклук?
1:09:18
Твоята смърт ще ми е по-приятна
дори от тази на сър Лайънъл.

1:09:25
Аз може и да умра,
1:09:28
но идеите на Камелот ще живеят вечно!
1:09:31
Все пак трябва да започна отнякъде.
1:09:35
Кажи ''здравей'' на новия крал!
1:09:38
Ти не си крал.
- Прав си.

1:09:41
Може би повече ще ми отива да съм бог!
1:09:48
Ти?!
- Няма да служа на фалшив крал!


Преглед.
следващата.