Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:09:03
Ако бях на теб, щях да се запитам:
''Днес щастлив ден ли ми е?''

1:09:08
Е? Как се чувстваш, боклук?
1:09:18
Твоята смърт ще ми е по-приятна
дори от тази на сър Лайънъл.

1:09:25
Аз може и да умра,
1:09:28
но идеите на Камелот ще живеят вечно!
1:09:31
Все пак трябва да започна отнякъде.
1:09:35
Кажи ''здравей'' на новия крал!
1:09:38
Ти не си крал.
- Прав си.

1:09:41
Може би повече ще ми отива да съм бог!
1:09:48
Ти?!
- Няма да служа на фалшив крал!

1:10:19
Ти ми пречиш!
Точно както ми пречеше и баща ти!

1:10:24
Явно умираш да си като него.
1:10:29
Ще видя с какво мога да ти помогна.
1:10:39
Опала! Това май ти трябваше.
1:10:46
Къде отиде гълъбчето ти?
1:10:50
Стой неподвижен до последния момент.
1:10:55
Ти ще дадеш сигнала.
- Двама с един удар!

1:10:59
Днес имам голям късмет.
- Сега!


Преглед.
следващата.