Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:01:30
Idemo!
:01:44
Oèe!
:01:51
- Stvarno moraš otiæi, oèe?
- Na žalost, Kayley.

:01:56
Kraljevi vitezovi stiæi æe uskoro.
:01:59
Prièaj mi opet o tome
zašto si postao vitez?

:02:01
Kayley, pa èula si to veæ hiljadu puta.
:02:05
U redu je, dušo.
:02:07
Pa, æeri moja, pre tvog roðenja...
:02:10
...ovo je bila mraèna i divlja zemlja.
:02:14
Narod je bio podeljen,...
:02:16
...brat se borio protiv brata.
:02:18
Jedinu nadu za mir...
:02:20
...pružala je legenda o maèu
u kamenu, o Excaliburu.

:02:24
jer proroèanstvo kaže da samo pravi kralj...
:02:28
...može izvuæi èaroban maè iz kamena,...
:02:31
...i ujediniti narod.
:02:33
Mnogi su pokušavali.
:02:36
Niko nije uspeo.
:02:38
I tada,...
:02:39
...na sam dan kad si se ti rodila,...
:02:42
...istupio je neoèekivan junak.
:02:45
Zvao se Arthur.
:02:50
I on je bio pravi kralj.
:02:55
Uz pomoæ Excalibura,...
:02:57
...izveo nas je iz tame...

prev.
next.