Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:02:01
Kayley, pa èula si to veæ hiljadu puta.
:02:05
U redu je, dušo.
:02:07
Pa, æeri moja, pre tvog roðenja...
:02:10
...ovo je bila mraèna i divlja zemlja.
:02:14
Narod je bio podeljen,...
:02:16
...brat se borio protiv brata.
:02:18
Jedinu nadu za mir...
:02:20
...pružala je legenda o maèu
u kamenu, o Excaliburu.

:02:24
jer proroèanstvo kaže da samo pravi kralj...
:02:28
...može izvuæi èaroban maè iz kamena,...
:02:31
...i ujediniti narod.
:02:33
Mnogi su pokušavali.
:02:36
Niko nije uspeo.
:02:38
I tada,...
:02:39
...na sam dan kad si se ti rodila,...
:02:42
...istupio je neoèekivan junak.
:02:45
Zvao se Arthur.
:02:50
I on je bio pravi kralj.
:02:55
Uz pomoæ Excalibura,...
:02:57
...izveo nas je iz tame...
:03:00
...i zajedno smo...
:03:02
...izgradili najmoænije kraljevstvo
na Zemlji.

:03:06
Svi su se radovali.
:03:34
Camelot!
:03:38
Ova tri obruèa pretstavljaju
jedinstvo našega kraljevstva.

:03:42
Kao vitez, obeæao sam da æu...
:03:44
...štititi Camelot, kralja Arthura...
:03:46
...i Excalibur.
:03:48
Stigli su vitezovi!
:03:52
Sad moram iæi, Kayley.
:03:53
Kralj je pozvao svoje vitezove
na posebnu prigodu u Camelot.


prev.
next.