Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:06:00
Deset slavnih godina slavimo
:06:03
Sve Šta kraljevstvo proslavi
:06:05
Slobodu i pravdu
:06:07
Za sve
:06:10
Svaki od nas dobiæe
:06:13
jednak deo zemlje naše
:06:16
Obeæavajuæi ravnopravnost
:06:18
Puèanstvu celom
:06:22
Ujedinjeni stojimo
:06:24
Sad i veèno
:06:26
U istini, zajedno smo
:06:28
Podeljeni, propali bismo
:06:32
Ruka do ruke
:06:34
Brat do brata
:06:37
Niko moæniji od nas
:06:39
Sloboda!
:06:41
Pravda!
:06:42
Poverenje!
:06:44
Osloboðenje!
:06:46
Mir!
:06:47
Èast!
:06:50
Dobrota!
:06:51
Snaga!
:06:52
Viteštvo!
:06:55
Ja!
:06:57
Ljupka pesmica!
:06:59
A sad na posao!
:07:01
Dugo sam èekao ovaj dan.
Šta je s mojim novim posedom?

:07:04
Sir Ruber,...
:07:06
...uvek misliš samo na sebe.
:07:08
Kao vitezovima Okruglog stola,
prva nam je briga narod,...

:07:12
...a ne naša dobrobit.
:07:14
Zemlja æe se dodeliti
svakom prema potrebama.

:07:17
Pa meni treba više od drugih.
:07:19
Ne bih te svih ovih godina podržavao...
:07:21
...da sam mislio kako se
baviš milosrdnom delatnošæu.

:07:24
Kralj je odluèio!
:07:26
Znaèi da je vreme za novoga kralja.
:07:28
A ja glasam za sebe.
:07:30
Neæu služiti lažnom kralju.
:07:33
Onda služi...
:07:35
...mrtvom!
:07:51
Jednoga æe dana taj maè biti u mojoj ruci!
:07:55
I sve æe biti moje!

prev.
next.