Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:07:01
Dugo sam èekao ovaj dan.
Šta je s mojim novim posedom?

:07:04
Sir Ruber,...
:07:06
...uvek misliš samo na sebe.
:07:08
Kao vitezovima Okruglog stola,
prva nam je briga narod,...

:07:12
...a ne naša dobrobit.
:07:14
Zemlja æe se dodeliti
svakom prema potrebama.

:07:17
Pa meni treba više od drugih.
:07:19
Ne bih te svih ovih godina podržavao...
:07:21
...da sam mislio kako se
baviš milosrdnom delatnošæu.

:07:24
Kralj je odluèio!
:07:26
Znaèi da je vreme za novoga kralja.
:07:28
A ja glasam za sebe.
:07:30
Neæu služiti lažnom kralju.
:07:33
Onda služi...
:07:35
...mrtvom!
:07:51
Jednoga æe dana taj maè biti u mojoj ruci!
:07:55
I sve æe biti moje!
:08:01
Lionel! Jel dobro?
:08:02
Sir Lionel?
:08:15
Poèuj, majko!
:08:17
Otac!
:08:51
Tvoj je muž umro spašavajuæi mi život,...
:08:54
...spašavajuæi Camelot.
:08:56
Lejdi Juliana,
:08:58
vrata Camelota
uvek æe ti biti širom otvorena.


prev.
next.