Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
Lionel! Jel dobro?
:08:02
Sir Lionel?
:08:15
Poèuj, majko!
:08:17
Otac!
:08:51
Tvoj je muž umro spašavajuæi mi život,...
:08:54
...spašavajuæi Camelot.
:08:56
Lejdi Juliana,
:08:58
vrata Camelota
uvek æe ti biti širom otvorena.

:09:01
Sir Lionel...
:09:02
...mi je bio vitez najpouzdaniji,...
:09:05
...ali takoðe...
:09:06
...moj dragi, dragi prijatelj.
:09:10
Pamtiæe se veèno da hrabro
je podržavao ideale Camelota.

:09:33
Kad uz mene sad ti bio bi
:09:36
Našla bih se u tebi
:09:40
Kad uz mene sad ti bio bi
:09:43
jedini si znao
:09:46
Sve šta planirali smo
:09:52
Želim živeti život svoj
:09:56
Onako kako rekao si da hoæu
:09:59
Da hrabrost me vodi

prev.
next.