Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:09:01
Sir Lionel...
:09:02
...mi je bio vitez najpouzdaniji,...
:09:05
...ali takoðe...
:09:06
...moj dragi, dragi prijatelj.
:09:10
Pamtiæe se veèno da hrabro
je podržavao ideale Camelota.

:09:33
Kad uz mene sad ti bio bi
:09:36
Našla bih se u tebi
:09:40
Kad uz mene sad ti bio bi
:09:43
jedini si znao
:09:46
Sve šta planirali smo
:09:52
Želim živeti život svoj
:09:56
Onako kako rekao si da hoæu
:09:59
Da hrabrost me vodi
:10:01
Za pravdu se boreæi
:10:03
Kao što nauèio si me ti
:10:09
I leteæu na krilima oca svog
:10:13
Tamo gde nisam bila
:10:16
Toliko toga nisam videla
:10:20
I oseæam mu srca kucaj još
:10:23
I èiniæu dela velika
:10:26
Leteæi na oèevim krilima
:10:34
Svet što videla još nisam
:10:37
Snovi koji ne ostvaruju se
:10:41
Ovaj konj u samo dan
:10:44
Preðe više nego moj san
:10:48
Ali leteæu
:10:51
Na krilima oèevim
:10:53
Do mesta gde bila nisam
:10:57
Toliko toga videla nisam

prev.
next.