Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:14:44
Excalibur je ukraden!
:14:53
Ne! Nikako!
:14:55
Ali majko, Excalibur je kidnapovan.
:14:56
Moram ga spasiti.
:14:58
To je posao za vitezove,
a ne za mladu devojku.

:15:00
Ali ja želim biti vitez!
:15:02
Pustolovine, borba protiv zla,
spašavanje deva u nevolji...

:15:07
Šta je to deva?
:15:09
Stani mirno, Kayley! I probaj novu haljinu.
:15:13
Neæu novu haljinu, mama!
Hoæu spasiti Camelot!

:15:17
Pusti me, bezbedna sam
da mogu sama naæi Excalibur.

:15:20
Vitezovi æe naæi maè i to
zajednièkim naporima.

:15:24
Dok ja obavljam kuæne poslove,...
:15:26
...skupljam jaja, spremam kuæu.
:15:29
Dosadno!
:15:31
Kakva je slava u tome?
:15:33
Jednoga æeš dana shvatiti
pravo znaèenje Camelota.

:15:37
- Dotad æeš ostati ovde sa mnom.
- No dobro.

:15:49
Šta bi ti uèinio?

prev.
next.