Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:15:00
Ali ja želim biti vitez!
:15:02
Pustolovine, borba protiv zla,
spašavanje deva u nevolji...

:15:07
Šta je to deva?
:15:09
Stani mirno, Kayley! I probaj novu haljinu.
:15:13
Neæu novu haljinu, mama!
Hoæu spasiti Camelot!

:15:17
Pusti me, bezbedna sam
da mogu sama naæi Excalibur.

:15:20
Vitezovi æe naæi maè i to
zajednièkim naporima.

:15:24
Dok ja obavljam kuæne poslove,...
:15:26
...skupljam jaja, spremam kuæu.
:15:29
Dosadno!
:15:31
Kakva je slava u tome?
:15:33
Jednoga æeš dana shvatiti
pravo znaèenje Camelota.

:15:37
- Dotad æeš ostati ovde sa mnom.
- No dobro.

:15:49
Šta bi ti uèinio?
:16:15
Kako æu èiniti slavna dela
ako zaglavim ovde...

:16:19
...s ovim glupim kokoškama?
:16:31
Kuc-kuc!
:16:34
Ko ste vi?
:16:37
Ruber!
:16:38
Juliana.
:16:40
Bio sam u blizini pa sam odluèio upasti.
:16:43
Može mali poljubac?
:16:45
Èujem da si još sama.
:16:47
Drska svinjo!
:16:48
Odbijaš me, znaèi?
:16:50
Zahtevam da smesta odeš!
:16:52
Tako si neljubazna.
:16:53
A toliki sam put prešao kako bih te video.
:16:57
Šta hoæeš?!
:16:58
Camelot.
:16:59
Obnovimo

prev.
next.