Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:16:15
Kako æu èiniti slavna dela
ako zaglavim ovde...

:16:19
...s ovim glupim kokoškama?
:16:31
Kuc-kuc!
:16:34
Ko ste vi?
:16:37
Ruber!
:16:38
Juliana.
:16:40
Bio sam u blizini pa sam odluèio upasti.
:16:43
Može mali poljubac?
:16:45
Èujem da si još sama.
:16:47
Drska svinjo!
:16:48
Odbijaš me, znaèi?
:16:50
Zahtevam da smesta odeš!
:16:52
Tako si neljubazna.
:16:53
A toliki sam put prešao kako bih te video.
:16:57
Šta hoæeš?!
:16:58
Camelot.
:16:59
Obnovimo
:17:01
ratove i nasilje
:17:03
Tako su mi dosadili...
:17:05
...mir i...
:17:06
...tišina!
:17:09
Noæi zla ispunjene strahom
:17:12
Najgori tvoj san
Meni je san zabavan

:17:16
Lud si!
:17:17
Baš mi je drago šta si primetila.
:17:19
Godinama veæ radim na tome.
:17:23
Neka mrak naðe svoj tužan put
:17:26
Vratimo se dobrim danima zla
:17:29
Dosta glupih dela Ijubaznih
:17:32
Arthur i kraljevstvo njegovo
:17:35
Moji æe biti!
:17:37
A ti æeš mi pomoæi, lepa moja Juliana.
:17:41
Raðe bih umrla!
:17:43
Mislim da mi se neæeš moæi odupreti.
:17:49
Majko!
:17:53
Da joj se nisi usudio nauditi!
:17:57
Sledi moj plan...

prev.
next.