Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:17:01
ratove i nasilje
:17:03
Tako su mi dosadili...
:17:05
...mir i...
:17:06
...tišina!
:17:09
Noæi zla ispunjene strahom
:17:12
Najgori tvoj san
Meni je san zabavan

:17:16
Lud si!
:17:17
Baš mi je drago šta si primetila.
:17:19
Godinama veæ radim na tome.
:17:23
Neka mrak naðe svoj tužan put
:17:26
Vratimo se dobrim danima zla
:17:29
Dosta glupih dela Ijubaznih
:17:32
Arthur i kraljevstvo njegovo
:17:35
Moji æe biti!
:17:37
A ti æeš mi pomoæi, lepa moja Juliana.
:17:41
Raðe bih umrla!
:17:43
Mislim da mi se neæeš moæi odupreti.
:17:49
Majko!
:17:53
Da joj se nisi usudio nauditi!
:17:57
Sledi moj plan...
:18:01
...i neæe stradati.
:18:04
Nakon mnogo godina odsad
Niko se i neæe

:18:06
Seæati dobra kralja Arthura
:18:08
Zato jer æe sve ovo
:18:10
Biti moje!
:18:14
Ovo...
:18:15
...sve æe biti moje!
:18:20
Imam plan
koji ukljuèuje tebe

:18:23
Juliana, ti æeš me voditi
:18:26
U Camelot
:18:27
Gde æu zatražiti
Ono što moje jeste

:18:32
U kolima mojim
:18:34
Skrivaæu vojnike
:18:35
Ti sedeæeš spreda
dok vrata se širom otvaraju

:18:38
Gledaj sad kako stvaram
:18:40
Mehanièku vojsku svoju s ponosom
:18:47
Napitkom
:18:49
Ovim veštièjim
:18:51
Kap na kokoši ovoj
:18:52
Gle u šta pretvara je
:18:54
U oružje kojim vladam ja
:18:58
Kokoškova

prev.
next.