Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:18:01
...i neæe stradati.
:18:04
Nakon mnogo godina odsad
Niko se i neæe

:18:06
Seæati dobra kralja Arthura
:18:08
Zato jer æe sve ovo
:18:10
Biti moje!
:18:14
Ovo...
:18:15
...sve æe biti moje!
:18:20
Imam plan
koji ukljuèuje tebe

:18:23
Juliana, ti æeš me voditi
:18:26
U Camelot
:18:27
Gde æu zatražiti
Ono što moje jeste

:18:32
U kolima mojim
:18:34
Skrivaæu vojnike
:18:35
Ti sedeæeš spreda
dok vrata se širom otvaraju

:18:38
Gledaj sad kako stvaram
:18:40
Mehanièku vojsku svoju s ponosom
:18:47
Napitkom
:18:49
Ovim veštièjim
:18:51
Kap na kokoši ovoj
:18:52
Gle u šta pretvara je
:18:54
U oružje kojim vladam ja
:18:58
Kokoškova
:19:01
Sad ubiti ume
:19:06
Gle
:19:08
Sekirokljun
:19:15
Priðite samo, uðite brzo
:19:18
Pretvoriæu blage
:19:20
I bolešIjive
:19:21
U željezne muškarce
:19:23
S rukama èeliènim
:19:27
Da, da, u vodu!
:19:29
Brzo, budale!
:19:32
Sledeæi! Ispravi se! Kreni!
:19:35
Ne, nije to dobro.
:19:37
Pripremite se za zoru...
:19:40
...novog doba!
:19:43
Ruberovo doba!
:19:46
Godina prva!
:19:47
Idi u Camelot! Upozori Arthura!
:19:49
Neæu te ostaviti ovde.
:19:50
Ruber æe za tri dana napasti Camelot.
:19:54
Idi glavnim putem. Stigni pre nas.
:19:56
Ali majko...
:19:57
Idi, dok još možeš!

prev.
next.