Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:19:01
Sad ubiti ume
:19:06
Gle
:19:08
Sekirokljun
:19:15
Priðite samo, uðite brzo
:19:18
Pretvoriæu blage
:19:20
I bolešIjive
:19:21
U željezne muškarce
:19:23
S rukama èeliènim
:19:27
Da, da, u vodu!
:19:29
Brzo, budale!
:19:32
Sledeæi! Ispravi se! Kreni!
:19:35
Ne, nije to dobro.
:19:37
Pripremite se za zoru...
:19:40
...novog doba!
:19:43
Ruberovo doba!
:19:46
Godina prva!
:19:47
Idi u Camelot! Upozori Arthura!
:19:49
Neæu te ostaviti ovde.
:19:50
Ruber æe za tri dana napasti Camelot.
:19:54
Idi glavnim putem. Stigni pre nas.
:19:56
Ali majko...
:19:57
Idi, dok još možeš!
:20:00
Ti si nam jedina nada.
:20:05
Èuvaj se, dušo!
:20:10
Samo æe jednog voleti
:20:13
Obožavati, mrziti, strahovati
:20:19
Moj govor biæe kratak:
:20:22
ja, mene, moje!
:20:26
Grešili ste verujuæi da
:20:29
Ruber æe odustati i nestati
:20:32
Sad sam se vratio
:20:33
I ovaj æu put
:20:35
Ostati
:20:38
Rekoh vam jedanput
:20:41
Pa i dvaput
:20:43
Sve što vidite pred sobom
:20:46
Sve do najmanje sitnice
:20:48
Biæe...
:20:52
...moje...
:20:55
...sad.

prev.
next.