Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:22:02
Na beskrajno opasnu mestu.
:22:06
U Zaèaranoj šumi?
:22:08
Upravo tako, gospodaru.
:22:10
Jesam li ti danas rekao...
:22:12
...da si velièanstven i...
:22:15
...sasvim bezvredan?!
:22:19
Samo me Excalibur može...
:22:21
...spreèiti da osvojim Camelot!
:22:26
Ne, samo ne devojka!
:22:29
Ti, ti i ti!
:22:31
Otišli bi za njom...
:22:33
...i doveli je natrag?
:22:34
A ti,...
:22:36
...ti æeš me voditi,...
:22:39
...do Excalibura.
:22:45
Molim te, budi oèi moje
:22:52
Èuvaj je i Štiti
:22:58
Pomozi da mudra bude
:23:04
Pomozi mi da je pustim
:23:11
Molitvu majke svake
:23:15
CAMELOT
ZAÈARANA ŠUMA

:23:17
Svako dete zna
:23:25
Vodi je na bezbedno
:23:29
Voditelj joj budi
:23:32
Samopouzdanje joj podaj
:23:40
Vodi je na bezbedno
:23:44
Milošæu svojom
:23:48
Tamo
:23:50
gde bezbedna
:23:54
æe biti

prev.
next.