Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:21:01
U kola!
:21:03
Sledeæa stanica...
:21:05
...Camelot!
:21:16
Odani moj Ijubimèe!
:21:18
Kakav je bio let?
:21:20
- Panika vlada zemljom.
- Pa naravno!

:21:23
- Moj plan je savršen.
- Pa naravno!

:21:25
- Bez maèa, Arthur je ranjiv.
- Pa naravno!

:21:28
A sad je Excalibur...
:21:30
...moj!
:21:34
To je malko nejasno.
:21:38
Kako molim?
:21:39
Izgubio si Excalibur?!
:21:42
Kako?!
:21:44
Napao me sokol.
:21:46
Moju velièanstvenu zver
nadmašio siæušni golub?

:21:50
Nije bio golub.
:21:51
Bio je to sokol...
:21:53
...sa srebrnim krilima.
:21:55
Srebrna krila! O, baš strašno!
:21:57
Glupa živino!
:21:59
Gde je maè?
:22:02
Na beskrajno opasnu mestu.
:22:06
U Zaèaranoj šumi?
:22:08
Upravo tako, gospodaru.
:22:10
Jesam li ti danas rekao...
:22:12
...da si velièanstven i...
:22:15
...sasvim bezvredan?!
:22:19
Samo me Excalibur može...
:22:21
...spreèiti da osvojim Camelot!
:22:26
Ne, samo ne devojka!
:22:29
Ti, ti i ti!
:22:31
Otišli bi za njom...
:22:33
...i doveli je natrag?
:22:34
A ti,...
:22:36
...ti æeš me voditi,...
:22:39
...do Excalibura.
:22:45
Molim te, budi oèi moje
:22:52
Èuvaj je i Štiti
:22:58
Pomozi da mudra bude

prev.
next.