Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:44:02
Nauèio me da vitezu snaga
potièe iz srca,...

:44:05
...i odanosti prisezi Camelotu.
:44:10
Sjedinjeni mi stojimo!
:44:12
Sad i zauvek!
:44:15
Sve nade da æu postati vitez,...
:44:17
...umrle su s njim.
:44:18
I ja sam to oseæala,
ali znam da ne bi želeo da se predam.

:44:22
Ne bi želeo ni da se ti predaš.
:44:24
Dorastao si svakom vitezu u Camelotu.
:44:27
Stvarno to misliš?
:44:34
Doði, granèico!
:44:35
Vrati se!
:44:41
Imam tri reèi za tebe ptièice!
:44:43
Veèera je poslužena!
:44:52
Kako si našao Aydena?
:44:53
Nisam. Kad sam poèeo ovde živeti,
Ayden je našao mene.

:44:57
Jednog se dana jednostavno pojavio.
:44:59
Suðeno mu je da me èuva.
:45:02
Poduèio me svim tajnama šume.
Pokazao šta može nauditi,...

:45:06
...a šta izleèiti.
:45:10
S Aydenom kao svojim oèima,
sve bih mogao preživeti.

:45:14
Pokazaæu ti.
:45:17
Zauzmem stav,...
:45:19
...suoèim se sa strahom,...
:45:24
...i ne odstupam...
:45:26
...sve do zadnjeg trenutka...
:45:29
...èekajuæi Aydenov znak...
:45:32
...da se izmaknem.
:45:35
Jednostavno. Pokušaj!
:45:37
Dobro. Nema problema.
:45:39
- Zauzmi stav.
- Zauzmem stav.

:45:41
- Suoèi se sa strahom.
- Suoèim se sa strahom.

:45:44
Ne odstupaj sve do zadnjeg trenutka.
:45:56
Prerano si se pomerila.

prev.
next.