Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:51:00
Ovde u tami
:51:02
Naša srca dva su jedno
:51:05
Sudbina je to sada
:51:08
Ne može se spreèiti
:51:09
Šta smo zapoèeli
:51:13
Ljubav me obuzela
:51:15
Iznenada
:51:21
Gledajuæi kroz oèi tvoje
:51:32
Gledajuæi kroz oèi tvoje
:51:49
Eto, gospodaru, opet su nam pobegli.
:52:03
A, tamo su otišli!
:52:11
- Šta je?
- Izgubili smo trag.

:52:16
Reci mi da je to bio tvoj želudac.
:52:18
To je samo div.
:52:19
- Samo div?
- Vidimo se. Sreæno! Prijatan život!

:52:23
Ono što je preostalo.
:52:24
Zašto su divovi strašni?
:52:28
Zbog teka.
:52:31
O, ne! Mislim da je to stric Yorick.
:52:34
Jadni Yorick.
:52:36
Poznavah ga dobro.
:52:40
Brzo! Sklonimo mu se s puta!
:52:50
Excaliburov tok!
:52:56
On ipak ima maè.

prev.
next.