Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:52:03
A, tamo su otišli!
:52:11
- Šta je?
- Izgubili smo trag.

:52:16
Reci mi da je to bio tvoj želudac.
:52:18
To je samo div.
:52:19
- Samo div?
- Vidimo se. Sreæno! Prijatan život!

:52:23
Ono što je preostalo.
:52:24
Zašto su divovi strašni?
:52:28
Zbog teka.
:52:31
O, ne! Mislim da je to stric Yorick.
:52:34
Jadni Yorick.
:52:36
Poznavah ga dobro.
:52:40
Brzo! Sklonimo mu se s puta!
:52:50
Excaliburov tok!
:52:56
On ipak ima maè.
:53:04
Div danju spava.
:53:05
Èim zaspi, mi æemo zgrabiti maè.
:53:09
Ko to, mi?
:53:10
Tiho!
:53:11
Najmanji šum i gotovi smo!
:53:15
Ljupko mesto.
:53:16
Moram saznati ko mu ga je uredio.
:53:18
Šta radi?
:53:20
Ne vidim ga.
:53:21
Ovde je.
:53:23
Njušim ga.
:53:28
Imao si pravo.
:53:30
Zaista je ovde.
:53:32
A Excalibur?
:53:36
Služi mu kao èaèkalica.
:53:38
Reci mi kad opet zaspe.
:53:47
Daj da pogodim. Zaspao je.
:53:50
- Opiši mi brlog.
- Tu je litica...

:53:53
...koja se nadvila nad maèem.
:53:56
Razmak od najmanje 6 metara.

prev.
next.