Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:53:04
Div danju spava.
:53:05
Èim zaspi, mi æemo zgrabiti maè.
:53:09
Ko to, mi?
:53:10
Tiho!
:53:11
Najmanji šum i gotovi smo!
:53:15
Ljupko mesto.
:53:16
Moram saznati ko mu ga je uredio.
:53:18
Šta radi?
:53:20
Ne vidim ga.
:53:21
Ovde je.
:53:23
Njušim ga.
:53:28
Imao si pravo.
:53:30
Zaista je ovde.
:53:32
A Excalibur?
:53:36
Služi mu kao èaèkalica.
:53:38
Reci mi kad opet zaspe.
:53:47
Daj da pogodim. Zaspao je.
:53:50
- Opiši mi brlog.
- Tu je litica...

:53:53
...koja se nadvila nad maèem.
:53:56
Razmak od najmanje 6 metara.
:54:08
Spusti me...
:54:10
...još!
:54:14
Hej, šefe! To je Exca...
:54:19
Mrzim divove.
:54:21
Hodite za mnom.
:54:27
O, ne! To je on.
:54:42
Dremanje je gotovo.
:54:45
Brzo! Ljuljaj me!
:54:47
Jako ti se spava.
:54:52
Pospan si.
:54:53
Možeš li ga dohvatiti?
:54:55
Imam ga.

prev.
next.