Sat sau ji wong
prev.
play.
mark.
next.

:01:07
ALTYAZI: LEVENT ZORLUCAN
zorlucan@hotmail.com

:01:11
Bir suikastçý kiralandýðýnda daima bir
ücreti olmuþtur. On binlerden yüzbinlerce
dolara kadar...

:01:14
Son zamanlarda Hong Kong'da
esrarengiz bir katil ortaya çýktý.

:01:17
Yapmýþ olduklarý için
para istemiyor...

:01:20
Hedeflerini - tüm kötü insanlarý - yok ediyor;
çünkü onlar ölmeyi hak ediyorlar.

:01:25
Profesyonel katiller dünyasýnda,
:01:27
bu kiþi "Katillerin Kralý" olarak tanýnýr.
:01:31
Korku içinde yaþayan diðerleri ise
Ona "Ölüm Meleði derler.

:02:24
A bölgesini kontrol et!
:02:26
Sen B bölgesini kontrol et!
:02:28
Herþeyin düzenli olduðuna emin olun.
:02:30
Beni takip edin.
:02:35
- Ýyi akþamlar, efendim.
- Tüm Düzeyler emniyete alýndý,efendim.

:02:50
- Patron hala oradamý?
- Evet, Efendim.

:02:53
Uyanýk olun.

prev.
next.