Sat sau ji wong
prev.
play.
mark.
next.

:02:24
A bölgesini kontrol et!
:02:26
Sen B bölgesini kontrol et!
:02:28
Herþeyin düzenli olduðuna emin olun.
:02:30
Beni takip edin.
:02:35
- Ýyi akþamlar, efendim.
- Tüm Düzeyler emniyete alýndý,efendim.

:02:50
- Patron hala oradamý?
- Evet, Efendim.

:02:53
Uyanýk olun.
:03:06
Tüm kadýnlarýn içinde en çok Çinli
kadýnlarý heyecan verici bulurum.

:03:12
Nasýl Japon kadýnlarýndan
daha iyi olabilirlerki?

:03:15
Çünkü kuvvetli ahlaki deðerleri
onlarý daha ayýrdedici kýlýyor.

:03:20
Savaþ sýralarýnda onlardan
biriyle uyuduðumu hatýrlarým.

:03:22
Durmam için
yalvarýþlarýný duyardým,

:03:26
Ama bu beni dahada
heyecanlandýrýrdý.

:03:29
Japon kadýnlarda bunu yapabilir.
:03:32
Hayýr, tamamiyle ayný þey deðil.
:03:36
O günleri çok özlüyorum.
:03:44
Neler olduðunu öðren!
:03:45
Sasaki?
:03:47
- Neler oluyor?
- Kontrol ediyoruz, merak etmeyin, efendim.

:03:51
- Davetsiz misafirleri kontrol edin.
- Efendim!

:03:56
Biraz içki?
:03:59
Ekranda bir sorun var.
Kontrol et.


prev.
next.