American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:58:06
כאן אבי פורש מהעולם
:58:09
אני מבינה שהוא חובב נשק
:58:12
את חייבת לראות את זה
:58:16
אבי היה הורג אותי לו ידע שאני פה
:58:20
?גנבת את המפתחות שלו
:58:22
.לא. אחד הלקוחות שלי הוא מסגר
:58:24
,באחד הערבים היה חסר לו כסף
.אז נתתי לו לשלם בשירות

:58:41
תהפכי את זה
:58:46
!אלוהים
:58:49
.זה, למעשה, צלחת רישמית של הרייך השלישי
:58:51
ישנה תת-תרבות שלמה של
.אנשים שאוספים את החרא הזה

:58:55
.אבל לאבי יש רק את זה
:59:09
?מה קרה
כלום

:59:12
.לא, את מפחדת ממני
:59:16
.לא, אני לא
:59:18
רוצה לראות את הדבר
?הכי יפה שצילמתי אי פעם

:59:45
...זה היא אחד מאותם ימים
:59:47
רגע לפני שיורד שלג
:59:52
ויש המון חשמל באוויר
:59:57
אפשר כמעט לשמוע את זה

תצוגה.
הבא.