American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:59:09
?מה קרה
כלום

:59:12
.לא, את מפחדת ממני
:59:16
.לא, אני לא
:59:18
רוצה לראות את הדבר
?הכי יפה שצילמתי אי פעם

:59:45
...זה היא אחד מאותם ימים
:59:47
רגע לפני שיורד שלג
:59:52
ויש המון חשמל באוויר
:59:57
אפשר כמעט לשמוע את זה
1:00:00
?נכון
1:00:05
...והשקית הזאת פשוט
1:00:09
,רקדה איתי
1:00:14
כמו ילד קטן שמתחנן שאני אשחק איתו
1:00:18
.במשך רבע שעה
1:00:24
...באותו יום הבנתי שיש
1:00:28
...חיים שלמים מאחורי דברים
1:00:35
.ואיזה כוח טוב ומיטיב
1:00:39
.שרצה שאדע שאין שום סיבה לפחד
1:00:45
.אי פעם
1:00:49
.בווידאו זה לא ממש זה
1:00:54
.אבל זה עוזר לי לזכור

תצוגה.
הבא.