American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:13:00
יש הרבה דברים ביחס אליי
1:13:03
.שאתה לא יודע, אדוני הפיקח
1:13:07
.יש המון שמחה בחיי
1:13:12
...מה קרה לאותה הנערה
1:13:17
שהייתה מזייפת התקפים במסיבות
?סטודנטים כשהן נעשו משעממות

1:13:23
שהייתה עולה לגג של
בית הדירות הראשון שלנו

1:13:28
כדי לחשוף את עצמה בפני
?מסוקי משטרת התנועה

1:13:30
?שכחת אותה לגמרי
1:13:35
.אני לא שכחתי
1:13:50
.לסטר, אתה תשפוך בירה על הספה
1:14:00
.אז מה? זו רק ספה
1:14:04
.זו ספה ב- 4000 דולר
1:14:06
!מרופדת במשי איטלקי
1:14:08
זו לא סתם ספה
1:14:10
!זו... רק... ספה
1:14:14
!זה לא חיים
1:14:16
,אלה סתם חפצים
1:14:18
והם נעשו לך חשובים יותר מהחיים
1:14:21
.מותק, זה טירוף
1:14:31
!אני רק מנסה לעזור לך
1:14:39
לא
1:14:41
?למה
1:14:46
.זה משונה לצפות בעצמי
1:14:49
.אני לא אוהבת איך שאני נראית
1:14:53
קשה להאמין שאת לא
.יודעת כמה טוב את נראית

1:14:56
.תראה, אני לא מוכנה להקשיב לשטויות האלה

תצוגה.
הבא.