American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:14:00
.אז מה? זו רק ספה
1:14:04
.זו ספה ב- 4000 דולר
1:14:06
!מרופדת במשי איטלקי
1:14:08
זו לא סתם ספה
1:14:10
!זו... רק... ספה
1:14:14
!זה לא חיים
1:14:16
,אלה סתם חפצים
1:14:18
והם נעשו לך חשובים יותר מהחיים
1:14:21
.מותק, זה טירוף
1:14:31
!אני רק מנסה לעזור לך
1:14:39
לא
1:14:41
?למה
1:14:46
.זה משונה לצפות בעצמי
1:14:49
.אני לא אוהבת איך שאני נראית
1:14:53
קשה להאמין שאת לא
.יודעת כמה טוב את נראית

1:14:56
.תראה, אני לא מוכנה להקשיב לשטויות האלה
1:15:08
?איך אתה מרגיש
1:15:11
.בסדר
1:15:13
?אתה לא מרגיש עירום
1:15:16
אני עירום
1:15:19
.אתה יודע למה התכוונתי
1:15:30
ספר לי איך היה בבית החולים
1:15:35
.כשהייתי בן 15, אבי תפס אותי מנפס
1:15:39
הוא השתגע והחליט לשלוח
.אותי לפנימייה צבאית

1:15:44
סיפרתי לך כמה חשובים
?לו סדר ומשמעת, נכון

1:15:48
.כמובן, זרקו אותי משם
1:15:51
.היתה לנו מריבה איומה
1:15:54
.הוא היכה אותי
1:15:57
למחרת, בביה"ס, ילד אחד
עקץ אותי על התיספורת שלי


תצוגה.
הבא.