American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:15:08
?איך אתה מרגיש
1:15:11
.בסדר
1:15:13
?אתה לא מרגיש עירום
1:15:16
אני עירום
1:15:19
.אתה יודע למה התכוונתי
1:15:30
ספר לי איך היה בבית החולים
1:15:35
.כשהייתי בן 15, אבי תפס אותי מנפס
1:15:39
הוא השתגע והחליט לשלוח
.אותי לפנימייה צבאית

1:15:44
סיפרתי לך כמה חשובים
?לו סדר ומשמעת, נכון

1:15:48
.כמובן, זרקו אותי משם
1:15:51
.היתה לנו מריבה איומה
1:15:54
.הוא היכה אותי
1:15:57
למחרת, בביה"ס, ילד אחד
עקץ אותי על התיספורת שלי

1:16:02
ואני פשוט התפרצתי
1:16:08
רציתי להרוג אותו
1:16:11
הייתי הורג אותו
1:16:15
אם לא היו מפרידים בינינו
1:16:21
אז אבי שם אותי במוסד
1:16:25
הם סיממו אותי
.והשאירו אותי שם שנתיים

1:16:30
.וואו
1:16:32
.אתה בטח ממש שונא אותו
1:16:35
לא
1:16:38
הוא לא איש רע
1:16:40
אני הייתי שונאת את אבי
אילו עשה לי דבר כזה

1:16:44
.רגע
1:16:46
.אני כבר שונאת אותו
1:16:50
?למה
1:16:54
הוא אפס גמור
בא לו על חברה שלי, אנג'לה

1:16:58
וזה מגעיל

תצוגה.
הבא.