End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:02
Studoval ve Vatikánu
Byl jedním z jejich údajných vizionáøù

:27:05
Pøijel sem v roce 81
do kostela Sv. Johna
dole ve mìste

:27:08
Šest mìsícù zpátky
zmizel

:27:11
Knìzi øíkají, že mìl duchovní krizi
:27:13
Jo, jasnì
O duchovní krizi to celý je

:27:15
Duchovní krize
To nedává smysl

:27:18
Proè støílel knìz na bankéøe z Wall Street?
:27:21
Bankéøe z Wall Street, který mimochodem
taky náhle zmizel

:27:25
Možná bychom se mìli zeptat tý holky
:27:27
Jaký holky?
:27:29
O, toho chlapa
Toho chlapa. Knìze chlapa

:27:36
V New York City žije pìt milionù žen
:27:38
Jak ji chceš najít, když nevíš ani jméno?
:28:24
Tady
:28:31
Podívej, už jsem ti dala peníze,
nemùžeš jít dál?

:28:34
Jde si pro tebe
Jde si pro tebe, Christine.

:28:37
Jaktože víš moje jméno?
:28:39
Ošuká tì
Poøádnì tì ošuká, Christine.
Znᚠho?

:28:43
Znᚠho?
Kdo jsi?

:28:44
Znᚠho?
Kdo jsi?!

:28:45
Jaktože víš moje jméno?
:28:53
Vojede tì, Christine.

náhled.
hledat.