End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:03
A teï, prosím, odejdìte!
:37:06
Ne, jenom nejsem nadšena z toho,
že závìreèné zkoušky jsou až po prázdninách

:37:11
Úplnì to nièí význam slova dovolená
:37:13
Toho bych se nebál,
mᚠskvìlé výsledky

:37:15
A i kdyby, špatná známka neznamená konec svìta
:37:31
To jste vy
:37:34
Neèekal...
Kde je?

:37:36
Dívka je v bezpeèí
A co svìt?

:37:39
Všechno jde podle plánu
:37:42
Naše èiny zùstávají nepovšimnuty,
bez otázek

:37:44
Jsme všude
Tati, kdo to je?

:37:54
To je tvá dcera?
Ano


náhled.
hledat.