Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:00:33
Poruèík Velorek...
:00:35
táto ukážka násila niè nezmení!
:00:38
Toto nie je ukážka. Ponúkam ti
poslednú šancu na spoluprácu.

:00:42
S týmto leviatanom som
zviazaný viac ako 21 cyklov.

:00:46
Dve Mysle, dva telá...
spletené v jedno.

:00:49
Nech už je tvoj tajný projekt èoko¾vek...
:00:52
Nezúèastním sa ho.
:00:54
Leviatan urobí všetko èo chcem,
ak ho k tomu povedieš.

:00:58
Peacekeeperi... podrobili ste si nás...
muèili ste nás...

:01:01
A teraz oèakávate,
že budeme spolupracova?

:01:04
Vôbec nerozumieš spojeniu
medzi leviatanom a pilotom!

:01:11
`Et art eta'.
:01:14
Iný... pilot?
:01:16
Je dolu v transportnom krídle,
èaká na tvoje rozhodnute.

:01:19
Žiadam vrátenie ovládania nad
anestetickým obojkom,

:01:22
a prebudenie tohto leviatana!
:01:25
Ty 'žiadaš'?
:01:28
Poruèík, preèo tak dlho trvá?!
:01:33
Ponúkam mu poslednú šaci,
aby si uvedomil svoju hlúpos...

:01:36
Získal si náhradného pilota.
:01:38
Áno, kapitán, ale...
:01:39
Pá¾!
:01:57
Ako dlho bude trva výmena?
:01:59
To budeme vedie,
až keï odstránime telo.


prev.
next.