Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:04:24
Áno, som to ja. Priznávam to.
Teraz si šastná?

:04:27
Takže si už bola na palube Moyi.
:04:29
Preèo si nám to nikdy nepovedala?
:04:30
Typický zloèinec, však?
:04:32
Pomáhala pri vražde bezmocného pilota!
:04:35
Muselo to by pred
minimálne troma cyklami.

:04:36
Bola som pa palube stoviek leviatanov,
:04:38
vôbec som nevedela, že to bola Moya.
:04:40
- Chcela by si aby to tak vyzeralo.
- Nevedela som to, Chiana.

:04:43
Pozrite - tá Aeryn na páske,
nie je Aeryn, ktorú poznáme teraz.

:04:47
Bolo to už dávno.
:04:49
Tri cyklusy nie je tak ve¾a.
:04:51
Aj ja som bol vtedy napalube.
:04:53
Ja tiež.
:04:54
Možno si bola jednou z tých
èo ma muèili.

:04:59
Už si niekedy muèila Hyneriana?
:05:01
- Možno si pomáhala pri muèení.
- Nie!

:05:04
Aeryn... nie...
:05:06
Okay, všedci od seba.
:05:09
Uk¾udnite sa na chví¾u...
všetci máme vo svojej minulosti nieèo

:05:13
èím by sme sa teraz vôbec nechválili.
:05:16
To je pravda, John.
:05:17
No nemôžem akceptova chladnokrvnú
vraždu bezmocného stvorenia.

:05:23
Ale odreza mu jednu z jeho rúk
je úplne v poriadku, však Zhaan!?

:05:26
- Peacekeeperská vrahyòa!
- Aeryn! Nie!

:05:32
Ne...
:05:35
tým si nepomôžeš.
:05:38
Èo ste si vlastne
celý ten èas mysleli?

:05:41
Èo? Že som ako jediná
jednala v rukavièkách,

:05:43
kým všetci ostatní Peacekeeperi
robili špinavú prácu?

:05:51
Bola Peacekeeperom.
:05:53
Áno. Bola som Peacekeeper.
:05:56
A všetko bolo vtedy úplne iné.

prev.
next.