Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:05:01
- Možno si pomáhala pri muèení.
- Nie!

:05:04
Aeryn... nie...
:05:06
Okay, všedci od seba.
:05:09
Uk¾udnite sa na chví¾u...
všetci máme vo svojej minulosti nieèo

:05:13
èím by sme sa teraz vôbec nechválili.
:05:16
To je pravda, John.
:05:17
No nemôžem akceptova chladnokrvnú
vraždu bezmocného stvorenia.

:05:23
Ale odreza mu jednu z jeho rúk
je úplne v poriadku, však Zhaan!?

:05:26
- Peacekeeperská vrahyòa!
- Aeryn! Nie!

:05:32
Ne...
:05:35
tým si nepomôžeš.
:05:38
Èo ste si vlastne
celý ten èas mysleli?

:05:41
Èo? Že som ako jediná
jednala v rukavièkách,

:05:43
kým všetci ostatní Peacekeeperi
robili špinavú prácu?

:05:51
Bola Peacekeeperom.
:05:53
Áno. Bola som Peacekeeper.
:05:56
A všetko bolo vtedy úplne iné.
:06:00
Moje priority... hodnoty...
aj moje vzahy...

:06:31
- Vojaci, odchod.
- Áno, pane.

:06:34
Dôstojníèka Sun.
:06:37
Chcela by si znovu
lieta na prowleroch?

:06:41
Si ve¾mi dobrý pilot.
:06:44
Som rád, že a pridelili
k môjmu transportu.

:06:49
Boli sme vo vesmíre ko¾ko...
24 solárnych dní...?

:06:53
A ani raz si sa nespýtala
aký máme náklad.

:06:56
Bez dôvodu ma odviedli zo služby na
prowleroch a pridelili ma k transportu.


prev.
next.