Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:06:00
Moje priority... hodnoty...
aj moje vzahy...

:06:31
- Vojaci, odchod.
- Áno, pane.

:06:34
Dôstojníèka Sun.
:06:37
Chcela by si znovu
lieta na prowleroch?

:06:41
Si ve¾mi dobrý pilot.
:06:44
Som rád, že a pridelili
k môjmu transportu.

:06:49
Boli sme vo vesmíre ko¾ko...
24 solárnych dní...?

:06:53
A ani raz si sa nespýtala
aký máme náklad.

:06:56
Bez dôvodu ma odviedli zo služby na
prowleroch a pridelili ma k transportu.

:07:01
Dobre...
:07:02
Robím, èo mi prikážu, ale to neznamená,
že sa o tú prácu musím zaujíma.

:07:06
Zdravá zvedavos
nie je proti predpisom.

:07:09
Kladenie otázok je, a okrem toho,
:07:11
ak by som sa aj nieèo velenia pýtala,
bolo by to

:07:14
preèo my vytiahli od prowlerov,
a kedy sa tam vrátim.

:07:33
Náhradný Pilot.
:07:39
Aeryn. Videla si Pilota...
:07:42
nášho pilota... ako prišiel na palubu.
:07:50
Vyslali ma na sprevádza transport,
a on bol náklad.

:07:55
Ak by som vedela, že je to Moya... nᚠPilot...
už by som nieèo dávno povedala.

:07:59
Neviem èi klameš alebo nie.

prev.
next.