Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:07:01
Dobre...
:07:02
Robím, èo mi prikážu, ale to neznamená,
že sa o tú prácu musím zaujíma.

:07:06
Zdravá zvedavos
nie je proti predpisom.

:07:09
Kladenie otázok je, a okrem toho,
:07:11
ak by som sa aj nieèo velenia pýtala,
bolo by to

:07:14
preèo my vytiahli od prowlerov,
a kedy sa tam vrátim.

:07:33
Náhradný Pilot.
:07:39
Aeryn. Videla si Pilota...
:07:42
nášho pilota... ako prišiel na palubu.
:07:50
Vyslali ma na sprevádza transport,
a on bol náklad.

:07:55
Ak by som vedela, že je to Moya... nᚠPilot...
už by som nieèo dávno povedala.

:07:59
Neviem èi klameš alebo nie.
:08:00
No jedno viem...
Je v záujme nás všetkých...

:08:03
aby Pilot nikdy neuvidel
túto nahrávku.

:08:06
Èo sa stalo, to sa stalo.
Teraz s tým už niè nespravíme.

:08:09
Ak ma ospravedlníte, radšej strávim
ïalších pá hodín osamote.

:08:15
Takže... nᚠPilot nebol
prvý Moyin Pilot...

:08:18
Ani som nevedela,
že je možné vymeni pilotov.

:08:21
Dá sa to spravi,
ale jo to dos dlhý...

:08:25
ažký a nebezpeèný proces.
:08:28
Radšej zájdem za Zhaan.
:08:34
Takže ten chlapík na páske...
:08:37
to bola jeho práca?
:08:40
Nahradi jednu Pilotku
druhým Pilotom?

:08:43
Bola to Velorekova práca
prepoji nového Pilota s loïou.

:08:46
S Moyou...
všetkými dostupnými prostriedkami.

:08:53
Spomeò si o èom sme hovorili.
:08:55
Nemusíš sa nièoho bá.
:08:57
Nerozumiem èo hovorí.
:08:59
Hovorí prastarou reèou svojho druhu.

prev.
next.