Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:08:00
No jedno viem...
Je v záujme nás všetkých...

:08:03
aby Pilot nikdy neuvidel
túto nahrávku.

:08:06
Èo sa stalo, to sa stalo.
Teraz s tým už niè nespravíme.

:08:09
Ak ma ospravedlníte, radšej strávim
ïalších pá hodín osamote.

:08:15
Takže... nᚠPilot nebol
prvý Moyin Pilot...

:08:18
Ani som nevedela,
že je možné vymeni pilotov.

:08:21
Dá sa to spravi,
ale jo to dos dlhý...

:08:25
ažký a nebezpeèný proces.
:08:28
Radšej zájdem za Zhaan.
:08:34
Takže ten chlapík na páske...
:08:37
to bola jeho práca?
:08:40
Nahradi jednu Pilotku
druhým Pilotom?

:08:43
Bola to Velorekova práca
prepoji nového Pilota s loïou.

:08:46
S Moyou...
všetkými dostupnými prostriedkami.

:08:53
Spomeò si o èom sme hovorili.
:08:55
Nemusíš sa nièoho bá.
:08:57
Nerozumiem èo hovorí.
:08:59
Hovorí prastarou reèou svojho druhu.
:09:02
Jedna veta môže ma
stovky rozdielnych prekladov...

:09:05
spôsob, pocity, príliš zložité
pre naše prkladate¾ské mikróby.

:09:11
Keï sa utíši,
keï sa prispôsobí,

:09:13
zaène svoje vety
kvôli nám zjednodušova.

:09:21
Dᚠsa dokopy, okamžite...
je to jasné!?

:09:28
Kapitán Crais.
:09:31
Máte nejaké problémy, poruèík?
:09:34
Nebudí to vo mne dôveru.
:09:37
Nie; žiadne problémy, pane.
:09:39
Nie. Už sa to stalo. Je po všetkom.
:09:42
Ako povedala Zhaan:èo sa stalo,
stalo sa. Nemôžem to vráti...

:09:45
Len som si myslel...
možno, ak by sa porozprávala...

:09:51
"Nie" znamená nie, John.

prev.
next.