Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:15:06
Milenci... hmm... zaujímavé...
:15:13
Nespomínam si, že by si už
niekedy použila toto slovo.

:15:21
Takže. hmm. ...Ty... si...
:15:28
Milovala si ho?
:15:32
Cítila som k nemu nieèo
:15:34
èo ešte nikdy k žiadnemu mužovi
predtým necítila.

:15:40
Neviem, èo to bolo,
:15:43
ale teraz by som to, myslím,
nazvala láskou.

:15:47
Správne...
:15:49
Pod¾a toho, ako to rozprávaš,
on vyznieva trochu sadisticky.

:15:52
Nie, skôr ako nepriate¾,
v tom je ten problém...

:15:58
Dôstojníèka Sun!
:16:02
Musíme si pohovori.
:16:08
Ako sa k tomu, dopekla, dostal?
:16:10
Na tom nezáleží. Videl to,
:16:13
a ja sa s ním musím pozhovára.
:16:14
- Dobre, pôjdem s tebou.
- Nie, to jen medzi nami dvoma.

:16:37
Pilot...
:16:41
- toto je ažké pre nás oboch.
- Pre oboch!?

:16:44
Na tej nahrávke nie som ja,
nespáchal som barbarskú vraždu

:16:49
-... bez z¾utovania!
- To som ja, Pilot... Aeryn!

:16:54
Sme si bližší ako
ktoko¾vek iný na tejto lodi.

:16:57
Ešte stále v sebe nosím tvoju DNK.

prev.
next.