Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:16:02
Musíme si pohovori.
:16:08
Ako sa k tomu, dopekla, dostal?
:16:10
Na tom nezáleží. Videl to,
:16:13
a ja sa s ním musím pozhovára.
:16:14
- Dobre, pôjdem s tebou.
- Nie, to jen medzi nami dvoma.

:16:37
Pilot...
:16:41
- toto je ažké pre nás oboch.
- Pre oboch!?

:16:44
Na tej nahrávke nie som ja,
nespáchal som barbarskú vraždu

:16:49
-... bez z¾utovania!
- To som ja, Pilot... Aeryn!

:16:54
Sme si bližší ako
ktoko¾vek iný na tejto lodi.

:16:57
Ešte stále v sebe nosím tvoju DNK.
:17:00
To robí tvoje zradu ešte väèšou.
:17:03
Tvoja DNK je rovnaká ako
DNK pilota na tej nahrávke.

:17:09
Mᚠvôbec poòatie, ako som
sa cítila, keï som to videla?

:17:13
Keï som si spomenula,
èo som spravila!?


prev.
next.