Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:17:00
To robí tvoje zradu ešte väèšou.
:17:03
Tvoja DNK je rovnaká ako
DNK pilota na tej nahrávke.

:17:09
Mᚠvôbec poòatie, ako som
sa cítila, keï som to videla?

:17:13
Keï som si spomenula,
èo som spravila!?

:18:24
- Pripravte zdrojové jednotky na zapojenie!
- Sme pripravení pane.

:18:28
Ok, pripravení odstráni to.
:18:32
Pamätaj si... potichu a po¾ahúèky, ok?
:18:36
Ok, ideme na to.
:18:41
Pomaly, spomeò si,
jednoduché vety, áno?

:18:46
Už som tam?
:18:50
¡Ano, si. Tvoj nový domov.
:18:54
Loï...
:18:57
- Volá sa Moya.
- "Moya"


prev.
next.