Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:18:24
- Pripravte zdrojové jednotky na zapojenie!
- Sme pripravení pane.

:18:28
Ok, pripravení odstráni to.
:18:32
Pamätaj si... potichu a po¾ahúèky, ok?
:18:36
Ok, ideme na to.
:18:41
Pomaly, spomeò si,
jednoduché vety, áno?

:18:46
Už som tam?
:18:50
¡Ano, si. Tvoj nový domov.
:18:54
Loï...
:18:57
- Volá sa Moya.
- "Moya"

:19:02
Nie! Crichton.... Crichton!
:19:06
Aeryn!
:19:09
Èo sa stalo?
:19:10
Aeryn šla za pilotom.
Nejako sa dostal k tej nahrávke.

:19:13
Mám ju u seba, dobre ukrytú!
:19:17
Ona vie... že som tu?
Ona...

:19:21
Teraz je v hlbokom bezvedomí,
:19:23
bude v òom, kým nedokonèíme spojenie.
:19:25
Ale viazanie trvá viac ako cyklus.
Niekedy aj dva.

:19:30
Len pri prirodzenom viazaní,
na to my nemáme èas.

:19:35
NIE!
:19:36
Pilot!
:19:47
Vypúšta vzduch!
:19:57
Táto loï... Moya.

prev.
next.