Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:25:01
že jediné èo chceš, je lieta
na prowleroch, ako tisícky ostatných?

:25:07
A slúži šialencom ako je kapitán Crais?
:25:10
Toto je porušenie služobného postupu!
:25:13
Nie, nie je. Je to pozvanie.
:25:16
Skús rozmýš¾a trochu inak
ako obyèajný Peacekeeper.

:25:21
Crais je maniak,
a jeho vytúžený 'projekt'...

:25:26
je hnusný.
:25:28
Nie. Neviem niè o Craisovom projekte,
ani nechcem vedie.

:25:32
Ten projekt pravdepodobne tohto
leviatana zabije. A to ja nedopustím.

:25:37
Èo to znamená?
:25:42
Aeryn, viem èo k tebe cítim.
:25:46
A myslím, že viem, èo cítiš ty ku mne.
:25:49
Keï odtia¾to odídem...
Chcem aby si šla so mnou.

:25:57
Môžeš by omnoho viac.
:26:00
Aeryn.
:26:02
Èo to robíš?
:26:04
Urobí to, èo chce Pilot.
Chce opusti Moyu.

:26:20
Pilot, musíme si pohovori.
:26:22
Takže si to vyriešime.
Tu a teraz.

:26:25
5 centov a doctor je dnu.
:26:29
Hlavné transplantované systémy sú hotové.
Si na to pripravený?

:26:33
Ja... cítim ve¾kú boles.
:26:37
Musíš sa s òou vysporiada.
:26:38
Vysporiada?!
Zmizne niekedy?

:26:42
Bohužia¾ nie, je to nanešastie
trvalý efekt transplantovania.

:26:48
Teraz prebudíme leviatana.
:26:51
Všetky jej zmysly
sa prebudia naraz s òou.

:26:55
Pamätaj si, jej zmysly sú teraz tvoje.
:26:58
Niè èo ti poviam a nepripraví
na takýto zážitok.


prev.
next.