Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:29:00
Decká! Nechajte si to na neskôr.
Práve teraz,

:29:02
ako to opravíme,
aby sme nedopadli ako sardinky?

:29:06
Nedokážeme to.
:29:07
Potrebujeme Pilotovu pomoc.
:29:08
Musí nám da inštrukcie,
na manuálne ovládanie.

:29:11
Áno, ale nemyslím si že by Pilot...
:29:13
bol práve v nejalepšej nálade.
:29:30
- Ako to ide?
- Omnoho lepšie.

:29:32
DRD už odpovedajú na moje impulzy.
:29:40
Velorek, dokonèili sme zadanú úlohu.
:29:42
Všetko prebieha pod¾a plánu.
:29:44
Konštrukcia je namieste?
Šachta je uzavretá?

:29:49
Dobre. Dobre. Vynikajúco.
:29:52
Aký tajný projekt, poruèík Velorek?
:29:55
Vidím že tvoje rozšírené
zmysly už fungojú.

:29:59
Ten projekt pre te nie je dôležitý
:30:02
Uistil som sa, že nebude
nebezpeèný pre teba a loï.

:30:15
Musím sa s ním porozpráva.
:30:17
Aeryn. Nie. Pilotove prepojenie
momentálne nefunguje.

:30:21
Takže si tým nepomôžeš.
:30:22
Aj tak je zavretý vo svojej komore,
a DRD sú v obrannom postavení.

:30:26
Musíme použi hlasové ovládanie.
:30:28
Je to moja chyba.
:30:30
Tomu neverím.
:30:31
Iba ak sa toho vtedy stalo viac...
:30:37
Èo sa vtedy stalo?
:30:44
- Musím sa s ním porozpráva.
- Aeryn!

:30:49
- Idem. - Nie.
Som na to pripravená!

:30:51
- Nie, môžem ho presvedèi.
- D'Argo, nie.. pozri sa...

:30:56
- Maj sa.
- Tomu neverím.


prev.
next.