Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
Moya sa odomòa oslobodila.
:28:03
Pilot, èo si dopekla...
:28:06
Už s òou nie som zviazaný.
:28:14
Mám to znemy v hlavnom
systéme podpory života.

:28:17
Vnútorné gravitaèné polia sa deformujú,
Moya sa snaží opravi.

:28:21
To preto, že Pilot nie je pripojený.
:28:23
Crichton! Èo sa to tam, kurva, deje?!
:28:26
Pilot, èo si to, dopekla, spravil.
:28:29
Nie, nie, nie, nie, nie, nie.
To nie je dobré! Nie, nie!!

:28:35
Boles je koneène preè.
:28:44
Takže Pilot po celý ten èas cítil boles?
:28:46
Pravdepodobne, Velorek ho
donútil k transplantácii

:28:49
do Moyiných systémov, namiesto
prirodzeného viazacieho procesu.

:28:52
Preèo si nám to nepovedala skôr??
:28:54
Lebo som nevedela,
že to bol tento Pilot, jasné?!

:29:00
Decká! Nechajte si to na neskôr.
Práve teraz,

:29:02
ako to opravíme,
aby sme nedopadli ako sardinky?

:29:06
Nedokážeme to.
:29:07
Potrebujeme Pilotovu pomoc.
:29:08
Musí nám da inštrukcie,
na manuálne ovládanie.

:29:11
Áno, ale nemyslím si že by Pilot...
:29:13
bol práve v nejalepšej nálade.
:29:30
- Ako to ide?
- Omnoho lepšie.

:29:32
DRD už odpovedajú na moje impulzy.
:29:40
Velorek, dokonèili sme zadanú úlohu.
:29:42
Všetko prebieha pod¾a plánu.
:29:44
Konštrukcia je namieste?
Šachta je uzavretá?

:29:49
Dobre. Dobre. Vynikajúco.
:29:52
Aký tajný projekt, poruèík Velorek?
:29:55
Vidím že tvoje rozšírené
zmysly už fungojú.

:29:59
Ten projekt pre te nie je dôležitý

prev.
next.