Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:31:33
DRD sú v obrannom postavení.
:31:38
Èo také chceš Pilotovi poveda,
aby sa veci zmenili?

:31:41
Mal si pravdu...
ide o minulos,

:31:43
a on si stále viac
spomína na tie dni.

:31:45
Som jediná, èo mu môže rozumie.
:31:48
Myslím, ak sa s ním o tom porozprávam...
mohlo by to pomôc.

:31:53
- Myslíš si že rozprávanie nám pomôže?
- Mm-hmm.

:31:57
Preèo sa nerozprávaš so mnou?
:32:03
No tak, Aeryn.
:32:06
Povedz mi to.
Èo sa vtedy vlastne stalo?

:32:09
Aeryn. Èo sa stalo s Velorekom?
:32:13
Sme tu sami.
:32:24
Moja práca je hotová.
:32:29
Èoskoro ma preložia.
:32:34
Chcem ís s tebou.
:32:41
Naozaj?
:32:50
A èo lietanie na prowleroch?
:32:54
Prešla som všetkými stupòami velenia...
:32:56
bez toho aby som sa zbavila osamelosti.
Nikto ma nikdy nepoèúval.


prev.
next.