Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:32:03
No tak, Aeryn.
:32:06
Povedz mi to.
Èo sa vtedy vlastne stalo?

:32:09
Aeryn. Èo sa stalo s Velorekom?
:32:13
Sme tu sami.
:32:24
Moja práca je hotová.
:32:29
Èoskoro ma preložia.
:32:34
Chcem ís s tebou.
:32:41
Naozaj?
:32:50
A èo lietanie na prowleroch?
:32:54
Prešla som všetkými stupòami velenia...
:32:56
bez toho aby som sa zbavila osamelosti.
Nikto ma nikdy nepoèúval.

:33:01
Môžem ti urobi život tak napínavým,
akým lietanie nikdy nebude.

:33:06
S¾ubujem.
:33:08
Kam pôjdeme?
:33:09
Záleží na tom? Niekam inam.
:33:12
Neviem ako by som
niekde inde mohla ži.

:33:15
To hovoríš len preto,
že si iný život nikdy nespoznala.

:33:19
Tebe sa bude dari všade.
:33:25
Rozmysli si to.
:33:28
Èo?
:33:30
To èo robíš s Craisovým plánom.
:33:33
O èom to hovoríš, Aeryn?
:33:36
Aeryn, o èo ide?
:33:43
Èo si spravila?
Èo to má znamena!?

:33:45
Èo si myslíš, že to znamená, Velorek?
:33:47
Si zatknutý.
:33:48
- Z akého dôvodu?!
- Zrada, ako inak.

:33:51
Nenašli sme žiadny dôkaz,
o pokusoch sabotova môj projekt.

:33:55
Takže a zatvoríme skôr
ako spôsobíš problémy.


prev.
next.